Tyd­li­gen kan man få nog av som­mar

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA -

Det här med oli­ka års­ti­der, det har ju all­tid lyfts upp som en så trev­lig grej med Sve­ri­ge. Of­tast har jag ba­ra tyckt att det va­rit rent skit­snack. Att sä­ga att det är jät­tetrev­ligt med regn, rusk och mör­ker någ­ra må­na­der per år mås­te va­ra ett knep att för­sö­ka pep­pa sig själv för att in­te helt läg­ga sig ner och bry­ta ihop.

Men nu är den plöts­ligt här – den förs­ta hös­ten i mitt liv som jag väl­kom­nar ky­la och mör­ker. För hur un­der­bart och här­ligt det än är med lju­sa och ljum­ma som­mar­kväl­lar med ba­ra ben blev det väl näs­tan li­te för myc­ket av det go­da den här som­ma­ren?

Kanske var det Roslags­ba­nans het­ta som till slut tog kå­len på mig, men re­dan i bör­jan av au­gusti bör­ja­de jag läng­ta ef­ter frisk och kris­pig luft. Nu är den här, och det känns fak­tiskt väl­digt här­ligt!

LOT­TEN ENG­BOM Tf. Ny­hets­chef Pra­ta med mig! lot­ten.eng­bom @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.