Väl­gö­ren­hets­brunch på sko­la

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Ro­bert He­ri­berts­son är kock på Lo­vi­se­dals­sko­lan i Val­len­tu­na. För­ra året an­ord­na­de han en brunch på sko­lan för att sam­la in peng­ar till Värl­dens Barn.

– Då ha­de jag som mål att få in 200 per­so­ner. Men det kom runt tu­sen, vi sam­la­de ihop 40 000 kro­nor, sä­ger Ro­bert.

I år är det dags igen. Mel­lan kloc­kan 12–15 sön­da­gen den 30 sep­tem­ber är det drop-in i sko­lans mat­sal. Be­sö­kar­na skän­ker ett mi­ni­mum­be­lopp på 50 kro­nor.

– Det kom­mer fin­nas möj­lig­het att swisha och jag kom­mer star­ta en bös­sa som går till Värl­dens Barn ut­an mel­lan­hän­der, sä­ger Ro­bert.

FOTO: PRIVAT

LYC­KAT KONCEPT. I år är det åter­i­gen dags för väl­gö­ren­hets­brunch i Val­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.