Miss­tänkt be­ru­sad kör­de in i hus­vägg på fyr­hju­ling

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - El­la Sö­der­berg

Det var vid 19-ti­den på fre­dags­kväl­len i för­ra vec­kan som po­li­sen lar­ma­des om att en sing­e­lo­lyc­ka ägt rum i Bälls­ta i Val­len­tu­na.

En per­son på fyr­hju­ling ha­de då kört in i en hus­vägg på Få­gelsång­s­vä­gen.

Personen miss­tänkts ha va­rit full vid till­fäl­let. Fö­ra­ren fick ett sår i hu­vu­det och för­des med am­bu­lans till sjuk­hu­set.

– Han för­des till Ka­ro­lins­ka då han blöd­de kraf­tigt från hu­vu­det, sä­ger Ste­fan Dahl­gren, kom­mun­po­lis i Val­len­tu­na.

I nu­lä­get är fö­ra­ren miss­tänkt för grovt ratt­fyl­le­ri, men an­mä­lan kan kom­ma att läg­gas på så det blir ut­ö­kat brott som ex­em­pel­vis vårds­lös­het i tra­fik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.