En håll­bar met­ro­pol mö­ter naturen

Vallentuna Nyheter - - NORRORT -

De­ras grepp är att läg­ga tre fot­bolls­pla­ner som en över­däck­ning över Roslags­ba­nans spår. Över­däck­ning­en blir även ett sätt att kny­ta sam­man de oli­ka si­dor­na med gång- och cy­kel­pas­sa­ger. I för­sla­get har de även ett stort fo­kus på att ska­pa fle­ra oli­ka ty­per av torg och de har lagt buss­ter­mi­na­len i tri­ang­el­om­rå­dets syd­spets för att för­enk­la en­trén. Det är även fär­re höga hus, och bygg­na­tio­nen lik­nar det som byggts i dag vid Es­pla­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.