Långt kvar till en sta­bil och mo­dern möd­ra­vård

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Text: Li­sa Halldén & Eve­li­na Hertz | Fo­to: Mikael Andersson

Från tä­ta kon­trol­ler hos möd­ra­vår­den un­der gra­vi­di­te­ten till för­loss­ning och sen, ja vad? Allt fler kvin­nor bör­jar pra­ta om tra­si­ga un­der­liv, smär­ta och för­lo­rad sex­lust ef­ter för­loss­ning­ar. Men för att vår­den ska hänga med finns det fort­fa­ran­de myc­ket jobb kvar att gö­ra.

FÖR­VIR­RAN­DE. Mi­kae­la Thor­neus, Li­na Dill och Sand­ra Eklan­der tyc­ker att det är svårt att ve­ta vart man ska vän­da sig för hjälp och stöd ef­ter för­loss­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.