Surf­plat­tor och te­le­fo­ner stals på sko­la

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Un­der tors­da­gen i för­ra vec­kan ska fle­ra ele­ver ha bli­vit av med sin mo­bi­ler och surf­plat­tor på Hjälm­sta­sko­lan i Vallentuna.

En po­lis­pa­trull åk­te ut till sko­lan för att pra­ta med vitt­nen.

– Det har va­rit en stöld i sko­lan och som det ser ut just nu är det runt 15 per­so­ner som bli­vit be­stul­na på de­ras mo­bil­te­le­fo­ner och surf­plat­tor, sä­ger Mat­ti­as Till­berg, kom­mun­po­lis i Vallentuna.

Rek­torn på sko­lan har skic­kat ut ett mejl till al­la för­äld­rar vars barn har bli­vit drab­ba­de.

FO­TO: MOSTPHOTOS

STÖLD. Fle­ra barn blev be­stul­na på si­na vär­desa­ker un­der tors­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.