1,7

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

PRO­CENT av Val­len­tu­nas in­vå­na­re får eko­no­miskt bi­stånd. Snit­tet i Sve­ri­ge är 4 pro­cent av be­folk­ning­en. Allt en­ligt So­ci­al­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.