30 nya cy­kel­par­ke­ring­ar an­läggs

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Tek­nik- och fas­tig­hets­ut­skot­tet har be­slu­tat att an­läg­ga cir­ka 30 styc­ken nya cy­kel­par­ke­ring­ar vid Krags­talunds sta­tion. Cy­kel­par­ke­ring­ar­na kom­mer att va­ra ut­rus­ta­de med vä­der­skydd och ram­lås­ning, som ska öka sä­ker­he­ten mot stöl­der.

Idag är det en­dast 15 styc­ken cy­kel­par­ke­ring­ar som har vä­der­skydd vid Krags­talund, och många av des­sa sak­nar ram­lås­ning.

Cy­kel­par­ke­ring­en be­räk­nas kos­ta cir­ka 350 000 kro­nor, och ska fi­nan­sie­ras av cy­kel­nä­tets budget för år­li­ga an­slag.

FOTO: MOSTPHOTOS

PAR­KE­RING. Vid Krags­talunds sta­tion pla­ne­ras 30 nya cy­kel­par­ke­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.