Ut­drag från Sa­ras in­lägg

Vallentuna Nyheter - - VI ÄR VALLENTUNA -

Mitt ar­be­te är bland de mest ifrå­ga­sat­ta ar­be­tet som finns. Mitt ar­be­te be­hö­ver stän­digt, dag­li­gen, för­sva­ras för att få ex­i­ste­ra. Min ar­bets­plats an­ses of­ta otrygg och olämp­lig att va­ra på, ef­tersom det hänt in­ci­den­ter där som me­dia snabbt upp­märk­sam­mat. Det finns ing­et ny­hets­vär­de i de and­ra 350 kväl­lar un­der ett år, då jag och mi­na kol­le­gor ser det ing­en an­nan ser. Ett hus fullt av vär­me och skratt, trygg­het, re­spekt och en fan­tas­tisk stäm­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.