Det har bli­vit en kamp att ta sig fram med bil

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA - LOTTEN ENGBOM Ny­hets­chef Pra­ta med mig! lotten.engbom @di­rekt­press.se

D et finns vis­sa äm­nen som vi be­rör var­je vec­ka. Roslags­ba­nan, Tä­by cent­rum och Dan­de­ryds sjuk­hus är någ­ra av de sa­ker som dy­ker upp gång på gång här ute i Nor­rort. Men jag vå­gar näs­tan lo­va att vi sla­git re­kord den här vec­kan - vi har näm­li­gen skri­vit om E18 varen­da dag på vår webb­sajt. Men ty­värr är det in­te på ett ro­ligt sätt.

Det bör­ja­de i mån­dags med en tra­fi­ko­lyc­ka, med långa kö­er till följd, en mind­re krock på tis­dags­mor­go­nen och se­dan yt­ter­li­ga­re en olycka på ons­da­gen, där fle­ra bi­lar va­rit in­blan­da­de.

Att det skett fle­ra tra­fi­ko­lyc­kor för­vå­nar mig in­te alls. Att kö­ra bil just nu är en konst. Det är beck­svart, blött på ru­tan, en mas­sa ljus som re­flek­te­ras och bi­lar över­allt. Lägg till gång­tra­fi­kan­ter och cy­klis­ter som kom­mer fa­ran­de ut­an re­flex­er – och väg­ar­be­ten.

I mor­se (läs ons­dag) fick jag krys­sa mig fram över Roslags Näs­by tra­fik­plats – till fots. Det är allt­så en konst att ta sig fram som gång­tra­fi­kant nu ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.