Att brot­ta ner el­ler att in­te brot­ta ner

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA -

Slags­mål mel­lan två barn har man hört ta­las om förr. Men den här vec­kan skrev jag en rätt ud­da ny­het. Det var en pap­pa som brot­ta­de ner ett barn, som i sin tur brot­tat ner hans barn, på Le­os lekland i Ar­ninge.

Jag har fun­de­rat myc­ket på den här hän­del­sen. Jag har ald­rig brot­tat ner ens mi­na eg­na barn, och tän­ker på vil­ka spär­rar vi har.

Jag me­nar, sä­ga till and­ras barn ska man så klart gö­ra, sär­skilt om de bru­kar våld. Kans­ke får man till och med ry­ta ifrån. Om det går väl­digt våld­samt till kans­ke ta tag i bar­net.

Men att brot­ta ner? Ta strup­grepp? Som tur är gick dom­sto­len på min lin­je. Pap­pan döm­des. Läs mer om det på si­dan 8 i det här num­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.