Grat­tis al­la ni som har Andreas som chef!

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA -

Ett gott råd till ar­bets­sö­kan­de ver­kar va­ra ”välj en bra chef ”. Men det är lät­ta­re sagt än gjort. Jag har en kom­pis som fått nytt jobb, där che­fen ver­ka­de helt okej. Men nu när hon va­rit där ett tag vi­sar det sig att han är fyr­kan­tig som en Ru­bicks kub (ja ut­an de rör­li­ga de­lar­na då) och att han pe­kar med he­la han­den (of­ta åt fel håll).

Men någ­ra som dä­re­mot ver­kar ha valt rätt chef är per­so­na­len på Te­ma Can­cer på KS, som lig­ger i Dan­de­ryds sjuk­hus lo­ka­ler.

Han he­ter Andreas Dahlqvist, bor i Brott­by och har nyss ut­nämnts till bäs­ta che­fen i he­la Sve­ri­ge när det gäl­ler vård och omsorg. Och det märks – fle­ra av sjuk­skö­ters­kor­na har valt att föl­ja med just ho­nom när de bytt jobb. Läs gär­na mer om ur­trev­li­ga Andreas Dahlqvist och hans team på si­dan 12 i det här num­ret.

HEGE HELL­STRÖM Re­por­ter Pra­ta med mig! hege.hell­strom @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.