Ska du re­sa ut­om­lands i vin­ter?

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA -

Nat­halie Jä­derqvist, 21, bar­be­ra­re:

– Nej, jag byg­ger hus och peng­ar­na går åt till det.

Ola och Cat­hri­ne Malm­gren, 82 och 73, pen­sio­nä­rer:

– Vi av­vak­tar. Sist blev det sjuk­dom så vi var tvung­na att av­be­stäl­la re­san. Nu tar vi det li­te lugnt.

Li­lit Ax­ner, 38, forskare i data­ve­ten­skap och Eme­lie Thorn­ström Ax­ner, 6, sko­le­lev:

– Nej. Det finns så myc­ket ro­ligt att göra här. Plus att lil­le­bror är li­te för li­ten just nu.

Pa­tri­cia Higgs, 64, ar­be­tar in­om hem­tjäns­ten:

– Nej, in­te un­der vin­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.