Snö­ka­no­ner­na fy­rar av för fullt

Vallentuna Nyheter - - SIDAN 1 - Maria Svens­son maria.svesns­[email protected]­rekt­press.se

Nu har snö­ka­no­ner­na dra­git igång på Tä­by konst­snö­spår. Men iv­ri­ga ski­då­ka­re ver­kar få vän­ta ett tag till in­nan skid­pre­miä­ren. Ky­lan har kom­mit till Tä­by och med någ­ra vec­kor kvar till jul går Tä­by konst­snö­spårs snö­ka­no­ner på hög­varv .

– Ja vi drog igång nu när det blev li­te kal­la­re. Vi har tes­tat ut­rust­ning och nu kör vi med fy­ra ka­no­ner för fullt, sä­ger Klas-Gö­ran Erics­son som är ord­fö­ran­de för Tä­by konst­snö­spår.

In­nan ka­no­ner­na kun­de sät­tas igång har myc­ket gjorts vid golf­ba­nan i Ar­ninge där spå­ret är pla­ce­rat. För i år kom­mer skid­spå­ret se an­norlun­da ut jäm­för med ti­di­ga­re år och för vis­sa åka­re blir det även li­te tuf­fa­re.

– I år kom­mer vi att läg­ga om spå­ret så att en sträc­ka går in i sko­gen. Vi har haft myc­ket av­verk­ning av träd nu in­för, sä­ger Klas-Gö­ran Erics­son och fort­sät­ter:

– Men det blir en upp­förs­bac­ke, och för vis­sa blir det nog gans­ka tufft. Vi hop­pas i al­la fall att vi kan få ihop tre kilo­me­ter.

Kan man hop­pas på att få åka ski­dor snart?

Nej, det ser in­te så bra ut för det ska bli regn näs­ta vec­ka. Men i de bäs­ta av värl­dar kanske det blir ky­la i mitten av de­cem­ber. Vi kan in­te gö­ra så myc­ket åt väd­ret, vi är ba­ra re­do när det är dags. Vi kom­mer att stänga ner imor­gon (läs ons­dag) när det blir varmt, men vi spru­tar på hög så det kan va­ra hjälp­samt se­na­re.

För­änd­ring­ar i klub­ben För två år se­dan var Tä­by konst­snö­spår väl­digt tag­ga­de och drog då igång för fullt ti­digt.

– Vi kun­de öpp­na spå­ret en vec­ka fö­re jul men sen blev jul­vec­kan var­ma­re än mid­som­mar­vec­kan, så man får ha li­te is i ma­gen, sä­ger Klas-Gö­ran Erics­son.

Spå­ret fi­rar i år 10-års­ju­bi­le­um.

KA­NON­SNÖ. Så­här såg det ut när ka­no­ner­na kör för fullt ös un­der tis­dags­mor­go­nen. FOTO: TÄ­BY KONST­SNÖ­SPÅR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.