Lo­vis in­lägg på Fa­ce­book

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Hej hopp Val­len­tu­na­tra­fi­kan­ter! Nu har ky­lan in­fun­nit sig och snart även snön. Jag prak­ti­se­rar som sjuk­skö­ters­ka på Dan­de­ryd till och med vec­ka 51, och har hit­tills ta­git bi­len för att hin­na med läm­ning på för­sko­lan. Som stu­dent har jag in­te råd med vin­ter­däck, så nu får bi­len stå. Där­för und­rar jag om det finns nå­gon i cen­tra­la Val­len­tu­na som ock­så bör­jar 07:00 på Dan­de­ryd som jag kan samå­ka med tis, ons, tors – fy­ra vec­kor fram från näs­ta vec­ka. Som tack för hjäl­pen står jag för he­la ben­sin­kost­na­den och ett glatt mor­gon­hu­mör .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.