Två tips från po­li­sen

Vallentuna Nyheter - - VALLENTUNA -

Var skep­tisk

när nå­gon okänd ring­er och ald­rig läm­na ut ko­der el­ler an­nan käns­lig in­for­ma­tion. An­vänd ald­rig

bank­do­sa el­ler bank-id när nå­gon ber dig gö­ra det på te­le­fon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.