Vad har du gett för ny­års­löf­te?

Vallentuna Nyheter - - HEJ VALLENTUNA -

Cor­ne­lia An­ders­son, 20, stu­de­ran­de:

– Ing­et i år. Men jag ha­de ett för­ra året och det var att läg­ga upp på Instagram minst en gång i veckan. Men det blev bom på den.

Sven Löf­dahl, 69, mil­jö­in­spek­tör:

– Fle­ra. Bli bätt­re på att lyss­na på vad folk har att sä­ga. In­te ut­gå från min upp­fatt­ning ut­an verk­li­gen lyss­na in vad den and­ra per­so­nen har att sä­ga.

Oli­via Löfvan­der, 22, dans­stu­dent:

– Jag ska slu­ta småä­ta he­la ti­den ut­an ta med min egen mat hem­i­från till sko­lan. Och skä­ra ner på ani­ma­lis­ka pro­duk­ter.

Jo­sef San­do­val, 16, lä­ser på gym­na­si­et:

– Jag har ing­et ny­års­löf­te ef­tersom jag in­te tror att jag kan le­va upp till dem. Men an­nars är väl ett bra löf­te att bli en bätt­re män­ni­ska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.