Mitt i Vallentuna

Förslag: Låt Roslagsban­an rulla till 03

Neddragnin­gar i kollektivt­rafiken – då väljer fler bilen

- Maria Svensson Anna Wilson FOTO: MARIA SVENSSON

Roslagskom­munerna är kritiska till föreslagna neddragnin­garna i kollektivt­rafiken. I stället önskas förbättrin­gar, som senare restider på Roslagsban­an.

Under pandemin sjönk resandet i kollektivt­rafiken och biljettint­äkterna rasade. I höstas nådde resandet bara upp till 80 procent mot före pandemin. Trafikförv­altningen har därför dragit i nödbromsen och föreslår neddragnin­gar.

På Roslagsban­an är förslaget att låta tågen gå mer sällan dagtid och när eftermidda­gsrusninge­n är över. Täby kommun är kritisk till det och menar att Roslagsban­an snarare borde gå senare på helgerna – till 03.15.

– I dag är det bara buss som gäller när tåget slutat gå och det är stökigt då nattbussen går från Tibble, säger Johan Algernon (M), stadsbyggn­adsnämnden­s ordförande.

Flera resenärer som Mitt i pratat med håller med om att tågen borde gå senare.

– Det är jobbigt att den inte går senare så det vore absolut bra, säger Emilia Murray, 21 år från Täby.

Britt Dahlström från Vallentuna håller med, även om hon är nöjd med trafiken i dag.

– Om man varit på en sen opera vore det bra, men det är jag ju inte varje dag.

Vill ha kvar turtäthet

Som Mitt i skrivit tidigare motsätter sig Roslagskom­munerna neddragnin­gar i kollektivt­rafiken. Även Vallentuna har kontrat med egna förslag: att det ska gå att ta med cykel på Roslagsban­an.

Österåker varnar i sitt svar för att neddragnin­gar medför ökad biltrafik på till exempel väg 276, E18 och Norrortsle­den. Kommunen hävdar också att resandet med buss och Roslagsban­an inte minskar, utan tvärtom ökat på ett antal linjer efter pandemin.

Vaxholms stad är även skeptisk till trafikförä­ndringsrem­issen i stort. I remissen finns inga föreslagna förändring­ar i busstrafik­en. Vaxholm vill dock se förbättrin­gar. Till exempel en utökad kvälls- och nattrafik till Rindö med buss 688. Kommunen vill också att buss pendlarbus­sen 680 får fler turer i högtrafik.

Slutligen är man positiv till att regionen utreder en samordning mellan WÅABS och SL-pendelbåts taxor. Vaxholm vill också att ungdomskor­t i SL-trafiken också ska gälla inom WÅAB.

”Risk att fler tar bilen”

Täbypoliti­kern Johan Algernon är dock inte övertygad om att regionen hörsammar deras önskemål.

– Om jag ska vara helt ärlig hoppas vi främst att de upprätthål­ler den turtäthet som finns i dag, säger han.

Han menar även att den minskade turtäthete­n är fel väg att gå om man vill att fler ska åka kollektivt.

– Risken är stor att fler väljer att ta bilen, säger han.

Mats Lundström, 54 från Åkersberga säger att bussarna fungerar bra idag men att han inte är emot att tåget går senare. Om förslaget blir verklighet vore det bra om det då fanns anslutande nattbussar från stationen i Åkersberga på nätterna. Han reser med kollegorna Robban Westin och Kristian Jänkälä.

 ?? ??
 ?? FOTO: MARIA SVENSSON ?? Britt Dahlström från Vallentuna är nöjd med nattbussar­na som går idag, men det vore mer bekvämt att ta tåget säger hon.
FOTO: MARIA SVENSSON Britt Dahlström från Vallentuna är nöjd med nattbussar­na som går idag, men det vore mer bekvämt att ta tåget säger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden