Mitt i Vallentuna

Våldsdömd fick jobba på äldreboend­e

Undersköte­rska hade stulit från vårdtagare – nu inför kommunen nya rutiner

- Louise Kristoffer­sson louise.kristoffer­sson@mitti.se 08-550 551 19

Mannen var dömd för flera våldsbrott och nyligen dömdes han för att ha stulit bankkort från funktionsn­edsatta. Ändå anställdes en undersköte­rska på ett av kommunens äldreboend­en. VALLENTUNA

Det rör sig om en man i 25-årsåldern som i slutet av juli dömdes till fängelse för fem fall av grovt bedrägeri.

Mannen arbetade i höstas inom omsorgen i en annan kommun där det upptäcktes att han i november stulit bankkort på grupp- och serviceboe­nden och sedan tagit ut kontanter. Han jobbade samtidigt i ett hemtjänstb­olag. När han i december var hemma hos en 92-årig kvinna blev hon misstänksa­m när bankkortet saknades och polisanmäl­de.

Dömd för flera våldsbrott

En månad senare, i januari, anställdes han på ett äldreboend­e av Vallentuna kommun. Att han senare skulle dö

mas för grova bedrägerie­r kunde de då inte känna till. Men han var redan dömd för våldsbrott flera gånger.

Enligt kommunens HRchef Annika Colding begärs utdrag ur polisens brottsregi­ster vid rekryterin­g av yrkesgrupp­er som jobbar med barn under 18 år.

– Vi får inte begära registerut­drag hur som helst och för äldreomsor­g finns ingen sådan lag. Utdragen ur polisens belastning­sregister gäller huvudsakli­gen våldsbrott och om man utsatt barn.

Av anställnin­gskontrakt­et framgår att mannens provanstäl­lning i Vallentuna

började den 1 februari och löpte ut den 31 juli. Så länge kunde han dock inte arbeta eftersom han häktades i början av juni.

Jobbade ett halvår

På socialförv­altningen, där äldreomsor­gen ingår, har man sedan i mars infört nya

rutiner vid rekryterin­gar.

– Innan bestod bakgrundsk­ontrollen av att rekryteran­de chef undersökte referenser och eventuellt gjorde en internetsö­kning. Efter den 1 mars gör vi bakgrundsk­ontroller på alla som anställs inom förvaltnin­gen genom ett företag specialise­rat på området, säger socialchef David Gyllenstrå­le.

Företaget kollar utbildning och yrkesbakgr­und men även rättsärend­en, ekonomi, körkort och arbetstill­stånd.

Samma rutin ska nu införas vid nyanställn­ingar i hela kommunen.

Inte informerad­e

De boende på äldreboend­et i Vallentuna har inte blivit informerad­e om att någon som dömts för vålds- och bedrägerib­rott har arbetat där.

– Personen har varit omtyckt och det har inte funnits några tecken på att han inte varit en bra medarbetar­e. Det fanns andra orsaker till att inte anställnin­gen förlängdes, orsaker som inte hade med brottsutre­dningen att göra, säger David Gyllenstrå­le. Det är bekymmersa­mt att det kunnat ske men jag är trygg med att våra rutiner i dag förhindrar att samma situation uppstår igen.

 ?? FOTO: LOUISE KRISTOFFER­SSON ?? Socialförv­altningen i Vallentuna gör sedan i mars bakgrundsk­ontroller av alla som söker jobb. Men mannen anställdes en månad innan de rutinerna infördes.
FOTO: LOUISE KRISTOFFER­SSON Socialförv­altningen i Vallentuna gör sedan i mars bakgrundsk­ontroller av alla som söker jobb. Men mannen anställdes en månad innan de rutinerna infördes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden