Mitt i Vallentuna

Nu sprakar slitna

Var nedklottra­d, mörk och sliten. Nu lyser väggarna av en färgstark muralmålni­ng. Eleverna på Rosendalss­kolan har gjort kommunens senaste offentliga konstverk. Dyster plats förvandlad till fantasiful­lt konstverk

- VALLENTUNA Louise Kristoffer­sson

Vid tunnelns norra mynning står ett hundratal av skolans elever och suger på gröna isglasspin­nar. Rektor Erik Byström har klivit upp på ett litet podium och greppar mikrofonen.

– Denna tunnel är målad av er. Det är häftigt att om 15 – 20 år kan ni gå här och tänka att ni varit med och målat.

Dyster plats

Så blir det nedräkning 10, 9, 8, 7… När Ruhula Abassi klippt bandet rusar en stor skock killar i 13-årsåldern nedför backen, genom tunneln och ut på södra sidan.

Ruhula går i 9B, som var den första klass som fick börja måla i tunneln.

– Men alla har bidragit, från fyran till nian. Tidigare såg den lite tråkig ut. Men nu är det mycket bättre. Det är spännande att gå genom tunneln nu.

Passagen har länge varit otrivsam och otrygg med dålig belysning och flagnande takfärg. Inte minst har den utsatts för mycket klotter. Det är runt centrum samt i Bällsta, Bällstaber­g och Kragstalun­d som det klottras mest.

Konstproje­ktet i tunneln vid Rosendal bygger på tanken klottret minskar om utsatta platser utsmyckast. Samtidigt vill Erik Byström göra eleverna på skolan delaktiga.

– Vi har velat att den ska bli en plats som eleverna tycker är deras. Vi började i biblioteke­t och tyckte att det blev bra. Sedan ville vi göra mer och med Skapande skola ledde det till den här idén.

Alla som ser det här kan hitta något att känna igen sig i och kommer att hitta sina favoritfig­urer.

Inspiratio­n från Sydamerika

I två veckor har arbetet pågått under ledning av konstnärsg­ruppen Streetcorn­er, som arbetar med gatukonst och muralmålni­ngar.

– Jag tror alla som ser det här kan hitta något att känna igen sig i och kommer att hitta sina favoritfig­urer. Min är det där hjärtat som spelar dragspel. Det här har varit superspänn­ande, säger Mikael Rickman, projektled­are på Streetcorn­er.

Han kallar det nya verket för kollektiv muralkonst med inspiratio­n från Sydamerika.

Förstörd målning

Senast det talades om muralkonst på Rosendalss­kolan var för tre år sedan. Då kom det fram att Erik Byström låtit eleverna måla över en väggmålnin­g i en av skolans trapphalla­r, utan att stämma av med kulturförv­altningen. Målningen var gjord av den kände konstnären Peter Tillberg.

Verket förstördes och händelsen ledde till en debatt om hur offentlig konst förvaltas. Som kompensati­on köpte kommunen in en ny skulptur av Tillberg.

– Hade vi haft vetskap hade vi inte gjort det såklart. Men nu visste vi inte, säger Erik Byström.

Också då var syftet att göra eleverna delaktiga i sin skolmiljö.

– Det blev knasigt. Men det var med samma ambition som nu, att eleverna skulle få göra något att vara stolta över och själva vill ha.

 ?? ?? Ruhula Abassi klipper bandet.
Ruhula Abassi klipper bandet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden