Mitt i Vallentuna

Väntsal vid Vallentuna station får vänta...

Förlängda plattforma­r utreds

- Louise Kristoffer­sson louise.kristoffer­sson@mitti.se 08-550 551 19

När vi frågade vad Vallentuna­borna vill ha i den tomma Pressbyrål­okalen önskade sig många en väntsal. Vi skickade önskemålet vidare till SL. VALLENTUNA

Med en väntsal skulle Vallentuna­pendlarna slippa vänta på anslutning­sbuss i regn och rusk.

Därför frågade vi SL om någon vänthall ingår i de långsiktig­a planer som finns på att bygga ut Vallentuna station.

Ökat resande

Anledninge­n är att resandet, trots att det minskat med mer hemmajobb, väntas öka i framtiden.

Natalie Nordenswan på SL:s presstjäns­t svarar i mejl att regionen just nu utreder behovet av att förlänga plattforma­rna.

Men väntsalen verkar få vänta.

”I utredninge­n om Roslagsban­ans utveckling ingår i det här skedet inte någon ombyggnad av stationen eller ny vänthall. Det pågår inte något sådant parallellt projekt. Jag har försökt höra mig för hos oss på Trafikförv­altningen om det framförts något sådant önskemål från kommunen till exempel, men det verkar inte så. Men det är intressant att höra att läsarna av er lokaltidni­ng tycker att en vänthall är efterlängt­ad vid stationen. Men med det sagt är en ny vänthall inte planerad i närtid”, skriver hon.

Engagemang

Att både stationen och centrum väcker engagemang märkte vi på alla förslag som kom.

– Det är jättekul för så är det inte alltid överallt. Det tyder på att man verkligen bryr sig om sitt centrum, säger Marie Grönquist, områdesche­f för Vallentuna på Fastpartne­r, som äger de flesta fastighete­r i centrum.

Det tyder på att man verkligen bryr sig om sitt centrum.

Ej klart

Någon ny hyresgäst i Pressbyrål­okalen är ännu inte klar.

Flera av önskemålen vi fick på Facebook var restaurang, pub, lanthandel eller järnhandel

– Det är roligt för oss att veta vad folk vill ha. Sedan är det inte alltid möjligt. Restaurang kan vara komplicera­t eftersom det kräver ventilatio­n.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? Väntsal med kaffe vill Vallentuna­pendlarna ha.
FOTO: MOSTPHOTOS Väntsal med kaffe vill Vallentuna­pendlarna ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden