Ny­öpp­nat i Åker­myn­tan cent­rum

VällingbyDirekt - - NYHETER · VÄLLINGBY -

Många har und­rat vad som ska hän­da i lo­ka­len som länge stått tom i Åker­myn­tan cent­rum i Häs­sel­by vil­las­tad. För­ra mån­da­gen öpp­na­de en na­gel­sa­long där.

– Det känns trev­ligt att öpp­na här. Kun­der­na är väl­digt trev­li­ga och ver­kar tyc­ka att det be­hövts en na­gel­sa­long, sä­ger An­nie Ngo, som äger sa­long­en.

Ti­di­ga­re drev An­nie Ngo en na­gel­sa­long i Mör­by cent­rum, men nu har hon allt­så flyt­tat verk­sam­he­ten till Åker­myn­tan.

– Det lig­ger nä­ra en mat­bu­tik, och så tänk­te jag att det kanske be­höv­des, sä­ger An­nie Ngo.

NY­ÖPP­NAT. Åker­myn­tan cent­rums se­nas­te till­skott är en na­gel­sa­long.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.