Två per­so­ner bands un­der rån

VällingbyDirekt - - NYHETER · VÄSTERORT -

På tis­dags­för­mid­da­gen rå­na­de två gär­nings­per­so­ner en la­ger­lo­kal i Riks­by, och band fast två an­ställ­da som ar­be­ta­de på plat­sen.

Ef­ter rå­net läm­na­de gär­nings­per­so­ner­na lo­ka­len, och per­so­na­len kun­de ta sig loss och lar­ma po­li­sen.

– Jag har inga upp­gif­ter om att per­so­ner­na som ut­sat­tes för det här skul­le va­ra all­var­ligt ska­da­de, sä­ger Per Fahl­ström, pressta­les­per­son på po­li­sen.

En för­un­der­sök­ning om rån har in­letts.Vad gär­nings­per­so­ner­na fått med sig var på tis­dags­ef­ter­mid­da­gen fort­fa­ran­de oklart och det fanns hel­ler ing­en miss­tänkt gri­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.