Det här hän­der bland an­nat på Järva­vec­kan i hel­gen

VällingbyDirekt - - NYHETER · VÄSTERORT -

● Öp­pet: Kloc­kan 14-21 al­la da­gar, på Spånga IP.

● 2 000 jobb ska gå att sö­ka hos oli­ka fö­re­tag un­der Järva­vec­kan. Mer in­fo hit­tar du på jarva­vec­kan.se.

● På lör­dag hål­ler stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) tal kloc­kan 18.30 på sto­ra sce­nen.

● På sön­dag hål­ler Ulf Kris­ters­son, Mo­de­ra­ter­nas par­ti­le­da­re, tal kloc­kan 18.30 på sto­ra sce­nen. Kon­ser­ter: Lör­dag 15 ju­ni

● 19.15 Ice­ki­id

● 20.15. Gram­mis­vin­na­ren Ime­nel­la upp­trä­der på sto­ra sce­nen.

Kon­sert: Sön­dag 16 ju­ni

● 20.15. 1.Cuz

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.