Mö­ten med Nor­den

VällingbyDirekt - - KORSORD · KRYSSA OCH VINN · VECKA 24 -

Höjd­punk­ter ur konst­sam­ling­en 15 ju­ni–15 sep­tem­ber 2019

Na­tur­tro­get, po­e­tiskt, färg­starkt – i som­mar vi­sas höjd­punk­ter ur Wal­de­mar­sud­des konst­sam­ling med cen­tra­la verk från det se­na 1800ta­lets fri­lufts­må­le­ri, se­kel­skif­tets stäm­nings­må­le­ri till det ti­di­ga 1900-ta­lets mo­der­nism. Ut­ställ­ning­en pre­sen­te­rar verk av bland and­ra Eugè­ne Jans­son, Han­na Pau­li, Ed­vard Munch, Ro­bert Delau­nay, Si­grid Hjer­tén, Isaac Grü­ne­wald, Ve­ra Nils­son, Ju­lia Beck och Ivan Agué­li.

Öp­pet:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.