Färg­tips

VällingbyDirekt - - HEMMA · BOSTAD · INREDNING - Fo­ku­se­ra Pri­o­ri­te­ra Vå­ga ha en

● på lju­sa och ne­utra­la fär­ger.

● att må­la om hal­len och var­dags­rum­met.

● färg­klick vil­ket får be­sö­ka­ren att kom­ma ihåg ob­jek­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.