Krys­sa rätt och vinn bio­bil­jet­ter!

VällingbyDirekt - - KORSORD · KRYSSA OCH VINN · VECKA 24 -

● I var­je tid­ning kan du vin­na två bio­bil­jet­ter ge­nom att skic­ka in de ord som kom­mer fram i korsor­dets färg­mar­ke­ra­de ru­tor.

● Täv­la om ut­lott­ning­en ge­nom att skic­ka in kod­or­den, ditt namn och din adress till e-post­a­dres­sen

kors­[email protected]­rekt­press.se – el­ler skriv på ett vy­kort och pos­ta till adres­sen ”Kors­ord, Di­rekt­press, Box 5290, 102 46 Stock­holm”. Se­nast på tis­dag den 18 ju­ni kloc­kan 14.00 vill vi ha din lös­ning.

● För­ra vec­kans vin­na­re: Em­ma Per­ci­vall, Skär­hol­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.