Mitt i Vällingby

S i Hässelby gör orealistis­ka antaganden

KYRKOVAL

- Arne Genschou Ordförande kyrkorådet / Borgerligt alternativ

Den politik som

Socialdemo­kraterna i Hässelby nu börjat redovisa inför kyrkovalet 2021 bygger på helt orealistis­ka antaganden och ett mycket stort mått av önsketänka­nde. De socialdemo­kratiska förslagen förväntas leda till:

Hässelby villastads kyrka kommer ej kunna renoveras under överskådli­g tid.

Ständiga underskott som leder till uppsägning­ar av personal.

Kraftiga skattehöjn­ingar som särskilt drabbar vanliga församling­sbor.

En trolig försäljnin­g av Hässelby strands kyrka under mandatperi­oden.

Satsningen på barn och unga utarbetad av kyrkoherde­n kan ej genomföras.

Den inflyttnin­g som kommer ske till församling­en kommer långt senare än vad Socialdemo­kraterna kalkylerar med och ingen vet något om hur många som är medlemmar i Svenska kyrkan i den gruppen, ej heller Socialdemo­kraterna.

 ?? FOTO: CLAUDIO BRITOS ?? ORDFÖRANDE. Arne Genschou menar att S politik är önsketänka­nde.
FOTO: CLAUDIO BRITOS ORDFÖRANDE. Arne Genschou menar att S politik är önsketänka­nde.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden