Mitt i Vasastan

Helldén och Valeskog: de nya antagonist­erna

- HAMPUS JARNLO Nyhetschef Prata med mig! hampus.jarnlo @direktpres­s.se

FÖRUNDRAD. Märkligt att finansborg­arråden alltid tycks hamna i skymundan i Stockholm. Förra mandatperi­oden höll Karin Wanngård (S) låg profil och nu är Anna König Jerlmyr (M) inte lika synlig som i förra årets valspurt.

Nu är det ett år sedan Miljöparti­et lämnade det rödgrönros­a samarbetet och bildade nytt lag med Alliansen. Det är en illa bevarad hemlighet att de forna lagkamrate­rna Jan Valeskog (S) och Daniel Helldén (MP) inte alltid drog jämnt när de styrde trafiknämn­den ihop.

Redan våren 2018, ett halvår före valet, gick Jan Valeskog i taket när han läste i vår tidning att trafikkont­oret fått i uppdrag att utreda möjlighete­n att öppna Söderledst­unneln för cyklister.

”Jag vill tydliggöra att det inte handlar om en gemensam skraivelse. Det här är Daniel Helldéns förslag”, dundrade Valeskog.

När det sedan efter valet stod klart att MP bytt sida gick S-toppen Valeskog från att vara en slipad majoritets­politiker till en slugger i opposition. Främsta antagonist­en? Helldén såklart!

Först var Valeskog ”riktigt besviken” över att Helldén inte alltid använder cykelhjälm. Sedan hävdade han att det var Helldén personlige­n som krävde trafikdire­ktören Jonas Eliassons avgång ”av politiska skäl”. Helldén kontrade och sa att det var S som politisera­t posten när de tillsatte Eliasson. Och sådär har herrarna fortsatt veva mot varandra hela året.

När den nya grönblåa budgeten nu presentera­s är det som vanligt Daniel Helldén som får flest rubriker. Vi räknar med att Jan Valeskog kavlat upp ärmarna.

 ??  ??
 ??  ?? Valeskog vs Helldén
Valeskog vs Helldén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden