KA­TE HUD­SON VI­SAR UPP BEBISEN!

Veckans NU! - - GOSSIP -

Hon är här!

Den and­ra ok­to­ber väl­kom­na­de KA­TE HUD­SON, 39, sitt tred­je barn ihop med pojk­vän­nen se­dan ett år till­ba­ka, DAN­NY FU­JI­KA­WA, 32. Det blev en li­ten flic­ka som dess­utom har fått ett ge­nom­tänkt namn.

– Vi har valt att dö­pa vår dot­ter till RANI

( ut­ta­las Ron­nie) ef­ter hen­nes far­far, RON FU­JI­KA­WA. Ron var en fan­tas­tisk man som vi al­la sak­nar. Att dö­pa hen­ne ef­ter ho­nom är en ära, skri­ver Ka­te på Instagram.

Någ­ra da­gar se­na­re vi­sa­de Ka­te upp den lil­la flic­kan för förs­ta gång­en, med en be­då­ran­de bild på det lil­la kny­tet so­van­des med en ro­sett på hu­vu­det. Även om Rani ser ut att va­ra väl­digt frid­full på bil­den, så gav hon mam­ma en job­big tid när hon fort­fa­ran­de ru­va­des in­ne i ma­gen!

– Om ni und­rar var­för jag har va­rit så från­va­ran­de på mi­na so­ci­a­la me­di­er så be­ror det på att jag ald­rig har känt så­dant gra­vi­dil­lamå­en­de ti­di­ga­re, skrev Ka­te på Instagram i april.

Rani är Ka­tes förs­ta barn ihop med Dan­ny, me­dan hon se­dan in­nan har sö­ner­na RYDER, 14, och BINGHAM, 7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.