KARLIE ÄR NYA HEI­DI!

Veckans NU! - - GOSSIP -

” One day you're in, the next day you're out”.

Att HEI­DI KLUM, 45, ska sä­ga Auf Wi­e­der­se­hen till sitt suc­cé­pro­gram ” Pro­ject run­way” med­de­la­des ti­di­ga­re i år, men det har länge va­rit höljt i dunk­let vem som ska ta över sta­fett­pin­nen som pro­gram­le­da­re för tv- sho­wen. Men in­te nu läng­re! Nu står det näm­li­gen klart att det blir su­per­mo­del­len KARLIE KLOSS, 26, som tar över pro­gram­met! Med sig har hon även de­sig­nern, och for­na ” Pro­ject run­way”- vin­na­ren CHRISTI­AN SIRIANO, 32, som kom­mer ta över TIM GUNNS for­na roll som del­ta­gar­nas men­tor. NINA GARCIA stan­nar kvar i ju­ryn, men får säll­skap av kän­dis­de­sig­nern BRAN­DON MAXWELL, och mo­de­jour­na­lis­ten ELAINE WELTEROTH.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.