KOURTNEY & SCOTT I KVADRAT- DRA­MA!

Ibland är det ex­tra svår t att ” Keep up with the Kar­dashi­ans”, spe­ci­ellt när Kour tney och exet Scott Di­sick är i krig ihop med si­na nya par tners! Can't ” Keep up with the Kar­dashi­ans!”

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Var ska man ens bör­ja? Ef­ter upp­brot­tet från Kourtney Kar­dashi­an, 39, gick Scott Di­sick, 35, raskt vi­da­re med 15 år yng­re kän­dis­dot­tern So­fia Richie, 20. Kourtney vil­le in­te va­ra säm­re, och hit­ta­de ock­så en ungtupp i form av mo­del­len You­nes Bend­ji­ma, 25, och ef­ter det upp­brot­tet i som­ras dej­tar hon nu den näs­tan hälf­ten så gam­la mo­del­len Lu­ka Sab­bat, 20. Men den som tror att ex­pa­ret gläds åt den and­ras kär­lek­slyc­ka tror fel...

ÄR SVARTSJUK

Trots att Scott själv har dej­tat en 20- åring i över ett år, är han långt ifrån glad att mam­man till hans tre barn nu ock­så gör det.

– Även om Scott är jät­telyck­lig med So­fia kan han in­te hjäl­pa att han kän­ner sig li­te svartsjuk över att Kourtney har träf­fat en ny. Han kan in­te se Lu­ka som en po­ten­ti­ell styv­far till bar­nen, sä­ger en käl­la med in­syn till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

TAP­PA­DE DET TO­TALT

Trots Scotts svå­rig­he­ter med Kourt­neys nya toy­boy har ex­pa­ret till­bring­at myc­ket tid till­sam­mans på sisto­ne, och bland an­nat åkt på se­mes­ter ihop med si­na barn. Det har istäl­let fått So­fia att se rött!

– So­fia är över­ty­gad om att Kourtney för­sö­ker sno till­ba­ka Scott från hen­ne. Scott sa till hen­ne att hon in­te var väl­kom­men på re­san och det fick hen­ne att tap­pa det to­talt, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­dar On­li­ne, och fort­sät­ter:

– Det här är hen­nes värs­ta mar­dröm. Glöm tri­ang­eld­ra­ma, de här stjär­nor­na bju­der upp till kvadrat- dra­ma!

” Det är hen­nes värs­ta mar­dröm!”

Scott och Kourtney var ny­li­gen på se­mes­ter med si­na barn.

Det blir allt­mer se­ri­öst mel­lan Kourtney och unge Lu­ka Sab­bat – till Scotts miss­nö­je!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.