Få glam­migt hår med GHD

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Vin­na­ren av den här skön­hets­täv­ling kom­mer att få hem en lyx­ig hår­fön från GHD i brev­lå­dan! Fö­nen, de­sig­nad av Lu­lu Gu­in­ness, ger dig vac­kert och glan­sigt hår – per­fekt för den gla­mou­rö­sa Hol­ly­wood- loo­ken!

För att va­ra med och täv­la, sva­ra rätt på täv­lings­frå­gan och skic­ka in namn och post­a­dress till: vec­kansnu@ al­ler. com

Märk mej­let ” GHD”.

Vi vill ha ditt svar se­nast 7 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.