Vem bar den bäst?

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Få kla­rar av att bä­ra upp den­na fu­tu­ris­tis­ka Tom ford- stass, men fö­ga för­vå­nan­de lyc­kas än­då coo­la Ka­ty Per­ry, 34! De läng­re ro­sa är­mar­na som ska­par en in­tres­sant si­lu­ett över glit­ter­de­len är mer smick­ran­de än 23- åri­ga su­per­mo­del­len Gi­gi Ha­dids kor­ta­re mo­dell, och ger plag­get mer gala­käns­la. 1- 0 till Ka­ty!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.