San­ning­en om Sci­en­to­lo­gi­kopp­ling­en

Veckans NU! - - Contents -

Det är in­te ba­ra skils­mäs­so­ryk­ten som har flo­re­rat kring ma­kar­na un­der de­ras 23 år ihop. I sin li­ve­sänd­ning pas­sa­de Will och Ja­da även på att av­slö­ja san­ning­en om fle­ra av de ryk­ten som har för­följt dem ge­nom åren. Bland an­nat har pa­rets nä­ra um­gänge med den kän­de sci­en­to­lo­gen Tom Cru­i­se, 56, väckt miss­tan­kar om att även de föl­jer den kän­di­stä­ta re­li­gi­o­nen, och ma­kar­na sä­ga även ha de­lat la­kan med and­ra än ba­ra varand­ra.

– Låt os gö­ra klart för er al­la: Vi har ald­rig va­rit sci­en­to­lo­ger och vi har ald­rig va­rit swing­ers, sä­ger Will i vi­de­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.