Vil­ken Hollywood- pap­pa vill du hyl­la på fars dag?

Veckans NU! - - Contents -

Ange­li­ca Jaa­ko Bil­len­man, on­li­ne- re­dak­tör – Da­vid Beck­ham ver­kar va­ra en sym­pa­tisk pap­pa! Se­dan är det ju ett plus att han är en filf, fat­her I’d li­ke to f... Lot­ta Gray, re­por­ter

– Lar­ry Birk­he­ad, som är pap­pa till av­lid­na An­na Ni­co­le Smiths barn Dan­ni­elyn­ne. Han ver­kar så fin och tar en­sam hand om hen­ne. Ag­net­he Alm, re­por­ter

– Will Smith ver­kar ha en så kär­leks­full re­la­tion med bå­de Ja­da och si­na barn. Jag väl­jer att hyl­la ho­nom! Jon­na Fri­berg, on­li­ne- re­dak­tör – Jag vill hyl­la Da­vid Beck­ham för att han ver­kar va­ra en fan­tas­tisk pap­pa till si­na barn!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.