AMAL LÄM­NAR GEORGE CLOONEY!

På ytan ser George och Amal Clooney ut att ha ett av Dröm­fa­bri­kens mest sta­bi­la äk­ten­skap. Men bakom ku­lis­ser­na stor­mar det re­jält...

Veckans NU! - - Contents - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL, STELL A PI CTURES

Det får in­te va­ra sant! George, 57, och Amal Clooney, 40, ses of­ta som Hol­ly­woods nya dröm­par. Men nu av­slö­jas det att det he­la ba­ra är ett spel för gal­le­ri­er­na, och i verk­lig­he­ten brå­kar pa­ret kon­stant!

– De ser ut att ha ett av de bäs­ta äk­ten­ska­pen i Hollywood, men det är helt en­kelt in­te sant läng­re bakom lyk­ta dör­rar. De brå­kar mer än nå­gon­sin ti­di­ga­re, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

GER HO­NOM UTEGÅNGSFÖRBUD

George var länge känd som Hol­ly­woods sista ung­karl, men mot al­la odds lyc­ka­des Amal snär­ja ho­nom och till och med gö­ra ho­nom till pap­pa. Ma­kar­na väl­kom­na­de tvil­ling­ar­na El­la och Alex­an­der i ju­ni 2017. Men trots li­vet som små­barns­för­äl­der har George haft svårt att läm­na fes­tan­det bakom sig.

– Jag ha­de ald­rig trott att jag skul­le va­ra pap­pa till tvil­ling­be­bi­sar vid 56 års ål­der. Plöts­ligt har man an­svar över and­ra män­ni­skor och det är jät­teskräm­man­de, sa stjär­nan till The As­so­ci­a­ted Press för­ra året.

De vil­da par­ty­nät­ter­na med kom­pi­sen Ran­de Ger­ber, 56, har ald­rig upp­skat­tats av ” Oce­ans

” Amal tar bar­nen!”

Ef­ter fy­ra års äk­ten­skap ser George och Amal Cloo­neys kär­lek nu ut att ha run­nit ut i san­den.

Trots att han nu har två små­barn att ta hand om väg­rar skå­di­sen slu­ta fes­ta, och syn­tes ny­li­gen läm­na en klubb ihop med si­na vän­ner, kraf­tigt be­ru­sad.

Den kär­leks­ful­la ytan pa­ret för­sö­ker vi­sa upp of­fent­lig sägs ba­ra va­ra ett spel för gal­le­ri­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.