GRAVIDA RA­SAR MOT GWYNETH

Veckans NU! - - Gossip -

Ny­gif­ta GWYNETH PLATROW, 46, har gjort sig ovän med ett gäng gravida kvin­nor i Stor­bri­tan­ni­en, ef­ter att hon sålt vi­ta­mi­ner som ka­na va­ra skad­li­ga för fost­ret.

Gwy­net­hs fö­re­tag Goop är åter­för­säl­ja­re av vi­ta­mi­ner­na Mot­her lo­ad, vars re­klam rik­tar sig till kvin­nor som är el­ler vill bli gravida. Men nu rap­por­te­rar tid­ning­en The Sun att pill­ren tvärtom kan va­ra skad­li­ga för fost­ret, då de in­ne­hål­ler en hög mängd vi­ta­min A. Goop an­kla­gas nu för att ha bru­tit mot brit­tis­ka mark­nads­fö­rings­la­gar, vil­ket fö­re­ta­get ne­kar till.

– När de tas i den re­kom­men­de­ra­de do­sen är Goops vi­ta­min­till­skott helt säk­ra un­der gra­vi­di­te­ten, sä­ger en ta­les­per­son i tid­ning­en Us We­ek­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.