Pri­vat ten­nisba­na!

Veckans NU! - - Hemma Hos Stjärnorna -

40 mil­jo­ner kro­nor har ” Aveng­ers”- stjär­nan hostat upp för det ståt­li­ga hu­set ut­an­för New York, men då in­går ock­så ett stort ga­rage, en pri­vat ten­nis­plan och ett klas­siskt vagns­li­der som förr an­vän­des till att för­va­ra häst­vag­nar. Vi gis­sar att Scar­lett kom­mer ha an­nat än vag­nar i bygg­na­den dock...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.