DEMI TVINGAS DUMPA HEN­RY!

Ny­li­gen hit­ta­de Demi Lo­va­to kär­le­ken i skan­dalom­su­sa­de Henr y Le­vy. Nu tving­ar stjär­nans mam­ma hen­ne att dumpa pojkvännen!

Veckans NU! - - Gossip - AV: ERI KA S VENSSON FO­TO: I BL

Om­värl­den jubla­de när Demi Lo­va­to, 26, i no­vem­ber läm­na­de re­hab ef­ter tre må­na­ders be­hand­ling. Det­ta ef­ter att hon i som­ras hit­ta­des med­vets­lös i sitt hem ef­ter en all­var­lig dro­gö­verdos. Dä­re­mot jubla­des det in­te li­ka högt när det upp­da­ga­des att hon ha­de fal­lit för en av si­na med­pa­ti­en­ter, mo­de­de­sig­nern Hen­ry Le­vy. Nu sät­ter stjär­nans mam­ma ner fo­ten – och tving­ar dot­tern att dumpa pojkvännen!

TILL RE­HAB I TON­Å­REN

Demi har haft pro­blem med bå­de dro­ger och ät­stör­ning­ar un­der sin kar­riär och tving­a­des till re­hab re­dan som 18- åring. Ef­ter att ha va­rit nyk­ter i sex år föll hon till­ba­ka i miss- bru­ket i vå­ras, nå­got hon sjung­er om i lå­ten ” So­ber”. Det är där­för in­te så kons­tigt att hen­nes när­stå­en­de re­a­ge­ra­de när hon pre­sen­te­ra­de Hen­ry som sin part­ner, då han pre­cis som hon har åkt in och ut från re­hab se­dan ton­å­ren för sitt drog­miss­bruk!

– De­mis mam­ma vil­le ha ut Hen­ry ur bil­den så fort de fick se dem ihop. Hen­ry har pre­cis bli­vit nyk­ter och är in­te den typ av kil­le de vill att Demi ska um­gås med, sä­ger en käl­la nä­ra De­mis mam­ma Di­an­na Hart, 56, till saj­ten Ra­dar On­li­ne.

DÅ­LIGT IN­FLY­TAN­DE

Sång­ers­kans ex Wil­mer Val­der­ra­ma, 38, sägs va­ra re­jält miss­nöjd med hen­nes val av part­ner, och bå­de han och fle­ra and­ra sägs ha var­nat Di­an­na för Hen­ry.

– Hen­ry häng­er fort­fa­ran­de i kret­sar som Di­an­na in­te vill se sin dot­ter i. Fle­ra per­so­ner har var­nat hen­ne för att Hen­ry in­te har nå­got gott in­fly­tan­de på dot­tern, sä­ger käl­lan.

Om Demi ly­der mam­mas råd åter­står att se!

” Hon vill ha ut ho­nom ur bil­den”

Demi Lo­va­to och Hen­ry Le­vy träf­fa­des på re­hab. Nu tving­ar stjär­nans mam­ma Di­an­na dot­tern att bli sing­el igen!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.