JOHN MAY­ER SLU­TAR SUPA EF­TER DRAKES FEST

Veckans NU! - - Gossip -

Vi kom­mer nog ald­rig se smör­sång­a­ren JOHN MAY­ER, 41, med ett glas i han­den igen, och det kan vi tac­ka DRA­KE, 32, för! John av­slö­ja­de ny­li­gen att han var så ba­kis ef­ter rap­pa­rens 30- års­fest att han be­stäm­de sig för att slu­ta dric­ka helt.

– Jag ha­de va­rit ba­kis i sex da­gar och kol­la­de ut ge­nom fönst­ret och tänk­te: ” Okej, hur stor del av din po­ten­ti­al vill du upp­nå? Det finns inga rätt och fel”. Men jag val­de 100, sä­ger han i tid­ning­en Com­plex.

Med and­ra ord fi­rar stjär­nan två år som nyk­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.