GLIT­TER, GLAMOUR & STJÄRNGLANS!

Veckans NU! - - I Bilder -

Oscars­ga­lans ” för­fest”, Aca­de­my Go­ver­nors awards, loc­kar li­ka många stjär­nor i glam­mi­ga out­fits som sin sto­re­bror. Un­der kväl­len de­la­des Oscars- aka­de­mins he­ders­pris ut, som i år gick till Ci­cely Ty­son, La­lo Schi­frin och Mar vin Le­vy, me­dan min­nesut­mär­kel­sen gick till pro­du­cen­ter­na Kathleen Ken­ne­dy och Frank Mars­hall.

Rodar­te En blå­sa i ro­sa från Rodar­te satt som en smäck på Ni­co­le Kid­man, 51.

Bär man svart och vitt kan man all­tid sät­ta färg på till­va­ron med ett par gröna ör­häng­en, som Chloë Gra­ce Mo­retz, 21!

Är det en su­per­hjäl­te med man­tel el­ler ” Go­ne girl”- stjär­nan Ro­samund Pi­ke, 39, i en glitt­ran­de jump­su­it från Gi­venchy?

Kris­pig i vitt med en mo­dern po­lo­kra­ge från Cal­vin Kle­in var Sa­o­ir­se Ro­nan, 24.

La­dy in red var Rashi­da Jo­nes, 42, iförd Re­em Ac­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.