MANDY MOORES RO­SA BRÖLLOP

Veckans NU! - - Gossip -

Det blev de­fi­ni­tivt ” A walk to re­mem­ber”!

” This is us”- skå­di­sen MANDY MOORE, 34, är nu­me­ra en gift kvin­na! Den 18 no­vem­ber knöt stjär­nan hy­mens band med fäst­man­nen, tilli­ka mu­si­kern TAY­LOR GOLDSMITH, 33. I en in­ter­vju i tid­ning­en Pe­op­le i au­gusti sa Mandy att hon in­te skul­le bä­ra en ” tra­di­tio­nell vit klän­ning”, och hon höll sitt ord och skred istäl­let fram i en vac­ker ro­sa blå­sa sig­ne­rad Rodar­te.

Stjär­nor­na för­lo­va­de sig så sent som i sep­tem­ber, så det blev ett snabb­pla­ne­rat – men till sy­nes lyc­kat – bröllop!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.