HEATHER MISSHANDLADE POJKVÄNNEN – IGEN!

Veckans NU! - - Gossip -

I slu­tet av no­vem­ber tving­a­des ” Mel­ro­se pla­ce”- stjär­nan HEATHER LOCKLEAR, 57, åter­i­gen läg­gas in på en psy­ki­a­trisk kli­nik, ef­ter att hon en­ligt upp­gift ha­de miss­hand­lat sin pojk­vän. En­ligt tid­ning­en In Touch ska stjär­nan ha at­tac­ke­rat sin part­ner och se­dan kas­tat ur ho­nom ur hem­met. Det är and­ra gång­en i år Heather får ett all­var­ligt men­talt sammanbrott. I ju­ni ar­re­ste­ra­des hon ef­ter att hon ha­de för­sökt ta stryp­tag på sin mam­ma, sla­git sin part­ner och ho­tat med att ta sitt liv. Un­der året har hon även gri­pits för miss­tänkt ratt­fyl­la, och körts till aku­ten ef­ter en miss­tänk dro­gö­verdos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.