MEL B HA­DE SEX – FRAM­FÖR SIN GET!

Veckans NU! - - Gossip -

Snac­ka om ge­te­då­lig stäm­ning!

När MEL B, 43, var in­tim med sitt ex DANNY LOPES, 36, blev de en gång på­kom­na av hen­nes hus­djurs­get, PHYLLIS!

– Vi äls­ka­de i säng­en när vi pläs­ligt hör­de ett: ” Bäää”. Vi tit­ta­de upp och såg att Phyllis stod i hör­net och tit­ta­de på oss, be­rät­tar Danny i tid­ning­en Sun­day Pe­op­le och fort­sät­ter:

– Det var jät­te­ro­ligt! Det var så kons­tigt men vi låg ba­ra där och skrat­ta­de. Vi tys­ta­de hen­ne in­te, hon fick stå där och brö­la och se på.

Vi gis­sar att det var en syn Phyllis sent kom­mer glöm­ma!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.