” SEX AND THE CI­TY”STJÄR­NAN SKUL­LE DÖDAS!

Veckans NU! - - Gossip -

Vi kanske ska va­ra gla­da att 53- åri­ga SA­RAH JESSICA PAR

KERS och 62- åri­ga KIM CATTRALLS bråk sat­te stopp för en tred­je ” Sex and the ci­ty”- film. Nu av­slö­jas det att en av se­ri­ens hu­vud­ka­rak­tä­rer skul­le dödas i den pla­ne­ra­de upp­följ­ning­en!

I podcas­ten ” Ori­gins” be­rät­tar ma­nus­för­fat­ta­ren MI­CHAEL PATRICK KING att den tred­je fil­men var tänkt att kret­sa kring ka­rak­tä­ren Mr Bigs ( CHRIS NOTH, 64) död – och hur hu­vud­per­so­nen Car­rie ( Sa­rah Jessica) han­te­rar sor­gen ef­ter sin ma­ke! Kim, som spe­lar Sa­mant­ha, har ställt sig emot ma­nu­set och där­med satt stopp för fil­ma­ti­se­ring­en.

Snac­ka om otip­pad sto­ry­li­ne!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.