JESSICA MAM­MA I STÖRS­TA HEM­LIG­HET

Veckans NU! - - Gossip -

Gra­tu­la­tio­ner är på sin plats till JESSICA CHASTAIN, 41!

Skå­di­sen är full av över­rask­ning­ar, och trots att hon in­te har setts med en syn­lig gra­vid­mage har hon och ma­ken GIAN LUCA PASSI DE PREPOSULO, 37, ny­li­gen väl­kom­nat en li­ten flic­ka! Jessica har dock in­te bu­rit bar­net själv, ut­an har ta­git hjälp av en sur­ro­gat, upp­ger saj­ten Page Six. Dot­tern har fått nam­net GIULIETTA.

Jessica och Gian Luca har dej­tat se­dan 2012 och gif­te sig för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.