AARON BLIR PAP­PA – EF­TER TVÅ MÅ­NA­DER!

Veckans NU! - - Gossip -

Hans liv har va­rit som en berg- och dal­ba­na, men nu är änt­li­gen for­na barn­stjär­nan AARON CARTER, 30, på rätt väg igen. Härom­vec­kan av­slö­ja­de han ock­så att han vän­tar barn med nya flick­vän­nen LI­NA VALENTINA!

Den for­na barn­stjär­nan slog ige­nom med lå­ten ” I want can­dy” som 13- åring och ha­de någ­ra fram­gångs­ri­ka år. Men li­vet där­ef­ter har in­te va­rit helt spikrakt för Aaron. Han har åkt fast för dro­gin­ne­hav, va­rit ut­blot­tad, kört bil på­ver­kad, och vår­dats för sitt drog­miss­bruk. För­ra året väg­de stjär­nan dess­utom ba­ra 52 ki­lo och var gravt un­der­vik­tig på grund av sitt långa miss­bruk, som Vec­kans NU! ti­di­ga­re har rap­por­te­rat.

Men nu är li­vet åter­i­gen ljust för stjär­nan. För ett år se­dan chec­ka­de han ut från re­hab och har hål­lit sig nyk­ter se­dan dess och nu blir han allt­så snart pap­pa!

– Jag är på en så bra plats men­talt, fy­siskt och känslo­mäs­sigt. Jag har till slut köpt mitt förs­ta hem och jag kom­mer att fria snart till min flick­vän och vi kanske vän­tar barn…, av­slö­ja­de han på Twit­ter i mit­ten av no­vem­ber.

Grat­tis!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.