DUFF DRACK SIN MODERKAKA!

Veckans NU! - - Gossip -

Ef­ter att hon väl­kom­na­de dot­tern BANKS

VIOLET i ok­to­ber, har nu HI­LA­RY DUFF, 31, bli­vit näs­ta kän­dis att äta sin moderkaka! El­ler äta och äta, hon drack den en­ligt egen ut­sa­go som en smoot­hie!

– Det var den go­das­te smoot­hi­en jag nå­gon­sin har druc­kit! Den var full av juice och frukt och en mas­sa god­sa­ker, sä­ger hon i podcas­ten ” Dr. El­li­ot Ber­lin’s in­for­med preg­nan­cy”.

Hon med­ger dock att hon först var li­te äck­lad av tan­ken att dric­ka sitt eget or­gan. Vi för­står hen­ne...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.