Mi­chael & Broo­ke

Veckans NU! - - Gossip -

För­hål­lan­dets va­ra el­ler ic­ke va­ra rå­der det de­la­de me­ning­ar om. I sin själv­bi­o­gra­fi från 1988 skrev MI­CHAEL JACK­SON om sitt förhållande med BROO­KE

SHIELDS, 53, som även var hans dejt på Gram­my- ga­lan 1984. Men Broo­ke häv­da­de att de en­dast var vän­ner... Fri­end­zo­ned?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.